Skip to main content

Visie


Groepspraktijk Ambulante Biologische Psychiatrie heeft een duidelijke specialistische inbreng bij bepaalde resistente psychiatrische ziekten, o.a.:

  • gaat het hier wel degelijk om een psychiatrische ziekte of om levensproblemen en psychosociale problematiek?
  • bij therapieresistente en zware vormen van depressie passen wij veilige combinatie van antidepressiva toe, samen met augmentatietherapie (toevoeging van bepaalde versterkende psychofarmaca)
  • het diagnostisch verschil tussen schizofrenie en bipoalire stoornis wordt intensief onderzocht
  • bij unipolaire manie zoeken we naar alternatieve psychofarmaca; incisieve en sederende antipsychotica
  • bij dwangstoornissen kunnen ook drangziekten voorkomen met een ander aangrijpingspunt qua psychofarmacotherapie
  • bij verder en lichte depressiviteit zoeken we eerst naar andere alternatieven dan antidepressiva zoals fytotherapie
  • herhaalde anamnese, heteroanamnese (luisteren naar familie en netwerk) en die bij diagnose en therapie intensief betrekken

Deze wetenschappelijke andere insteek wordt uitvoerig uitgelegd in het laatste boek van Dr. A.J. Tanghe ‘Over de psychiatrie als praktijk’, Garant 2016

Ons streven is het bieden van zorg-op-maat: voor iedere cliënt wordt getracht een behandeling aan te bieden, aangepast aan zijn/haar specifieke noden, rekening houdend met de beschikbare mensen en middelen. 

We werken zowel vanuit biologisch-psychiatrische als vanuit psychotherapeutische invalshoek.

Binnen de therapeutische invalshoek heeft geen enkele therapeutische school de voorrang.

Opname wordt alleen voorgesteld wanneer er ofwel levensbedreigende situaties ontstaan ofwel wanneer de psychische druk voor de cliënt of zijn directe omgeving ondraaglijk groot wordt. 

Als resultaat is de opnamefrequentie bij zware psychiatrische patiënten fel verminderd.

Wij zijn overtuigd dat de ambulante klinische psychiatrie en biologische psychiatrie opnieuw meer stiefmoederlijk in de belangstelling staan.

Daarvoor is het kenniscentrum voor psychiatrie gesticht en moet verder uitgebouwd worden.

Contacteer ons

Groepspraktijk Dr. Tanghe
Snellegemsestraat 6
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 35 04 55

"Om innerlijke rust te vinden,
moet je afmaken
waaraan je begonnen bent."