Skip to main content

Boeken


Tanghe A., Vanhaeren P., Steeman J., Scheire A., Als je door de bomen het bos niet meer ziet – Naar een nieuwe visie in de geeste­lijke gezondheidszorg. Lannoo Tielt 1987.

Tanghe A., Steeman J., Vanhaeren P., Weemoed en Verdriet, Achtergronden en behandeling van depressie, Acco Leuven-Amersfoort 1987, derde druk 1992.

Tanghe A. e.a., Mijn lichaam is ook maar een mens – psychosomatiek – Acco Leuven-Amersfoort 1988.

Tanghe A., van Renynghe de Voxvrie G., Spincemaille J., Steeman J., Dexamethason suppressietest – Biologische state marker bij depressie – Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort 1988.

Tanghe A., van Renynghe de Voxvrie G., Spincemaille J., Steeman J., Dexamethason suppressietest – biologische state marker bij depressie – Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort. Engelse vertaling 1990.

Tanghe A.,  Steeman J., Vanhaeren P., Tussen wanhoop en euforie, Garant Leuven-Apeldoorn, 1991.

Tanghe A., Vanhaeren P., Er is iets dat gebeurt, over stemmingsziek­ten, Garant Leuven-Apeldoorn, tweede druk 1993.

Tanghe A., Vanhaeren P., Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 1: diagnose, Garant Leuven-Apeldoorn, 1996.

Tanghe A., Vanhaeren P., Scheire A., Anders. Geestelijke gezondheids­zorg. Deel 2: Globale behandeling, psychosomatiek – zingeving – psycho­therapie – psychofarmaca, Garant Leuven-Apeldoorn, 1997.

Tanghe A., Vanhaeren P., Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 3: Specifieke behandelingen, Garant Leuven-Apeldoorn, 1998.

Tanghe A., De Maesschalck A., Depressie onderkennen en behandelen. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn 2000.

Tanghe A., De Keyzer H., Schizofrenie en andere psychosen. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn 2000.

Tanghe A., Bollen E., Manie en manische depressie. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn 2000.

Tanghe A., De Waele J., Scheire A., Angst, fobie, onrust en paniek. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn 2000.

Tanghe A., De Winter E., Biologische psychiatrie. Deel 1: Feiten, mythes en vooroordelen.Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004.

Tanghe A., De Winter E., Biologische psychiatrie. Deel 2: Feiten, mythes en vooroordelen. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004.

Tanghe A., Bollen E., De Keyzer H., De Winter E., Ervaringsgerichte biologische psychiatrie.Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2008.

Publicaties


Tanghe A. en Vereecken J.L.Th.M., Quelques expériences avec un nouveau neuroleptique, le benperidol. – L’Encéphale, n° 5, 1970, p. 479-485.

Tanghe A., Depotneuroleptica, vooruitgang in de behandeling van defect­schizofrenie? Lezing 1971 voor de stafartsen, verpleegkundigen in het psychiatrisch centrum Sancta Maria in Noordwijkerhout. Gepubliceerd.

Tanghe A. en Vereecken M., Clinical and Ergotherapeutic Evaluation of Fluspirilene (R 6218), a long-acting injectable neuroleptic, in chronic psychotic patients. – Psychiat. Neurol. Neurosurg., 74 (1971), 379-389.

Vereecken M. en Tanghe A., Fluspirilene and Pipothiazine Undecylenate, Two long-acting injectable neuroleptics. A double-blind controlled trial in residual schizophrenia. Psychiat. Neurol. Neurosurg. (Amst.), 74 (1972), 117-127.

Tanghe A. en Vereecken M., Fluspirilene, an injectable, and penfluri­dol, an oral-acting neuroleptic. Acta Psychiatrica Scandinavica 48, 315-331, 1972.

Huygens H., Vereecken M. en Tanghe A., Dexetimide (R 16 4 70) in the control of neuroleptic-induced extrapyramid side-effects – Its prophy­lactic value and duration of action. Psychiat. Neurol. Neurosurg. (Amst.) 76 (1973) 251-259.

Bruynooghe F. en Tanghe A., Piracetam bij acuut hypoxemisch hersen­lijden. – Casuïstische mededeling – Med. Tijdschrift voor Psychiatrie, 1975, 592-595.

Tanghe A., A retrospective evaluation of long-term fluspirilene (Imap) treatment. – Acta Psychiat. Belg. 1976, 480-490.

Tanghe A. en Declercq H., Higher than usual dosage of Haloperidol : a pilot study in ‘Back Ward’ schizophrenics, Proc. Roy. Soc. Med. Volume 69, supplement 1, 1976

Tanghe A., Bruynooghe F., Huygens H., Moyaert S., Een nieuw behande­lingsshema bij vitale depressies: infuusbehandeling met hoge doseringen antidepressiva onder dekking van een vaatbeschermer – Medikon n° 2, 05‑02-76.

Tanghe A., Boom A.J., Leuridan P., Jonckheere L. en Bruynooghe F., Pimozide (Orap) in patients with pseudo-neurotic behaviour. Acta Psychiat. Belg. 1977, 77, 294-305.

Tanghe A., “Letter to the Editor”. Human Psychopharmacology. 05-02-1997.

Tanghe A., Maatschappij en chronische psychiatrische patiënten – Lezing gehouden tijdens de 5de Week van de Verpleegkunde, Studiedag voor psychiatrisch verpleegkundigen, 30-03-79. Gepubliceerd.

Tanghe A., Weemoed en Verdriet: over depressie – Ligament 1979.

Tanghe A., Het grensgeval: over het borderline-syndroom – Ligament 1981.

Tanghe A., Depressief na zwangerschap – Ligament, april 1983.

Tanghe A., van Renynghe G., Bollen L., Wieme J., Vanhaeren P., Scheire R., Steeman J.,Psychiatrie – Psychosomatiek – Psychische revali­datie. Symposiumboek ICI, Brugge 1985.

Tanghe A. en van Renynghe G., Contribuntion du DST au diagnostic, au pronostic et au traitement de la depression, Acta Psychiatr. Belg. 1989, 62-72

Tanghe A., Bollen L., De Maesschalck A., Diependaele S., Van Lyse­betten T. , Lanssens F. , MAO-remmers in combinatie met heropnameremmers met een noradrenalineprofiel. Een haalbare behandelingsstrategie bij therapieresistente depressie. Tijdschrift voor Geneeskunde, 52 nr. 18, 1996

Claes S., Raeymaekers P., Tanghe A., e.a., A chromosome 18 genetic lin­kage study in three large Belgian pedigrees with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 43 (1997) 195-205.

Tanghe A., Geerts S., Van Dorpe J., e.a., Double-blind randomized controlled study of the efficacy and tolerability of two reversible monoamine oxidase A inhibitors, pirlindole and moclobemide, in the treatment of depression. Acta Psychiatrica Scandinavia, 1997, 96:134‑141

Tanghe A., Moclobemide and amitriptyline, alone or in combination, in therapy resistant depression. Human Psychopharmacology – Clinical and Experimental 12/5 (1997), p. 509-510.

Tanghe A., Bollen E., de Keyzer H., De Maesschalk A., Christiaens F., MAO-remmers in monotherapie en in combinatie met andere antidepressiva, Psychopraxis, september 2000, p. 303-306

Tanghe A., Spraakverwarring in de psychiatrie / Prevalentie van de vijf grote psychiatrische ziektebeelden, cruise-congres 2009, niet gepubliceerd

Tanghe A., Zin en onzin van antidepressiva bij depressie, lezing GVA 2010, niet gepubliceerd

Tanghe A., Schizofrenie of bipolaire stoornis. Comorbiditeit, coclassificatie of eenzelfde stoornis?, Psyfar, maart 2010, p. 36-40

Tanghe A., Kunnen antidepressiva leiden tot ontstemde, dysfore drukte?, Psyfar, maart 2011, p.

Tanghe A, Combineren van antidepressiva voor een beter effect, lezing Nationaal Congres Psychofarmacotherapie, oktober 2011, niet gepubliceerd

Contacteer ons

Groepspraktijk Dr. Tanghe
Snellegemsestraat 6
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 35 04 55

"Om innerlijke rust te vinden,
moet je afmaken
waaraan je begonnen bent."